JuHeng Aero Systems Technology

提 供 专 业 板 级 / 系 统 级 工 业 控 制 设 备 OEM ODM 服 务
结构 产品
4UPT
型号: 4UPT
类型: 便携机
特性: 半加固 液晶屏 一体机
ABK-VPX-65
型号: ABK-VPX-65
类型: 背板
特性: 6U, VPX, 6.25G
ASC-6094
型号: ASC-6094
类型: 结构机箱
特性: 6U, 695mm, 可定制
ASC-4218
型号: ASC-4218
类型: 结构机箱
特性: 4U 19英寸
ASC-6093
型号: ASC-6093
类型: 结构机箱
特性: 6U, 695mm
ASC-9075
型号: ASC-8075
类型: 结构机箱
特性: 9U高, 便携式, 6U, 竖插卡
ASC-6218
型号: ASC-6218
类型: 结构机箱
特性: 5U 19英寸
ASC-4218B
型号: ASC-4218B
类型: 结构机箱
特性: 4U 19英寸