JuHeng Aero Systems Technology

提 供 专 业 板 级 / 系 统 级 工 业 控 制 设 备 OEM ODM 服 务
产品搜索
客服热线

(010)8217-6803

联系方式

电 话:(010)8217-6803

传 真:(010)8217-6803-801

邮 箱:

服务: service@aerospacesys.com

销售: sales@aerospacesys.com

技术: support@aerospacesys.com

维修: RMA@aerospacesys.com

人力: hr@aerospacesys.com


地 址:北京市海淀区上地6街17号康得大厦5层6510,100085

工业背板
ABK-VME64s-612
型号: ABK-VME64s-612
类型: VME 背板
特性: VME 6U 12S
ACP-Bridge-91E0
型号: ACP-Bridge-91E0
类型: CPCI 桥
特性: CPCI 桥接模块
ACP-6908
型号: ACP-6908
类型: CPCI 背板
特性: CPCI 背板 8槽
ACP-6907
型号: ACP-6907
类型: CPCI 背板
特性: CPCI 背板 7槽
ACP-6904
型号: ACP-6904
类型: CPCI 背板
特性: CPCI 背板 4槽 扩展电源槽
ACP-3914
型号: ACP-3914
类型: CPCI 背板
特性: CPCI 背板 14槽
ACP-3910
型号: ACP-3910
类型: CPCI 背板
特性: CPCI 背板 10槽
ACP-3908
型号: ACP-3908
类型: CPCI 背板
特性: CPCI 背板 8槽
上一页 1 2 3 下一页